Een snelle terugkeer naar de sport is van primordiaal belang bij sportletsels.
Een aangepaste, gespecialiseerde aanpak zal de terugkeer versnellen en terugval vermijden.

Sportrevalidatie Dokter Stefaan Deneweth